به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج گفت: گلکاری انبوه برای زیباسازی پارک جنگلی تپه های الهیه شروع شد.

وی افزود: کوی الهیه به عنوان یکی از محلات پر تراکم منطقه، نیازمند تامین کاربری فضای سبز بود که در چند سال اخیر اقدام به احداث پارک الهیه و اجرای طرح جنگلکاری در این محل شده است.

نساج اظهار داشت: در این پارک ۳۴هزار اصله درخت کاشته شده است.

وی مساحت این پارک را ۲۵ هکتار ذکر کرد و گفت : برای تامین آب خام و آبیاری پارک جنگلی الهیه با روش نوین اقدام به احداث دو مرکز سپتیک شده است.

شهردار منطقه ۵ تبریز در پایان هدف از گلکاری انبوه در این پارک را توجه به زیباسازی آن دانست و اظهار داشت: بزودی سایر امکانات لازم در پارک الهیه طراحی و احداث می شود.

شایان ذکر است شهرداری منطقه ۵ تبریز با ۲۵ پارک محله ای و پارک جنگلی جزو مناطق برخوردار فضای سبز است.

Print Friendly, PDF & Email