نشست خبری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با خبرنگاران استان با محوریت برگزاری چهارمین همایش استانی “زلزله ، مدیریت بحران و دورنمای آینده” و عملکرد و اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از زلزله مذکور و تشریح برنامه های سال ۹۸ و ارائه راهکارهای فنی، مهندسی و پیش گیرانه در مقابله با بحران های طبیعی از قبیل سیل و زلزله، برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی، مهندس رمضانی در این نشست گفت: سال گذشته یک میلیون متر مربع نقشه به تعداد ۲ هزار و ۸۴۳ پروژه در این سازمان تهیه و به شهرداری های سطح استان ارسال شده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۶ چهار و نیم درصد از لحاظ متراژ و ۱۴ درصد از لحاظ تعداد پروژه کاهش داشته است.
وی حمایت از پژوهش های کاربردی در راستای بومی سازی مقررات ملی ساختمان را یکی از اولویت های این سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از روش های صرفه جویی در مصرف انرژی، راهکارهای معمارانه است و برای تحقق این امر باید با استفاده از شرایط اقلیمی، آب و هوایی و ساختاری هر منطقه از ظرفیت های خدادادی استفاده کنیم و تمرکز بیشتر به مبحث ۱۹ داشته باشیم.
مهندس رمضانی با اشاره به اینکه کشور برای اجرای مبحث ۱۹ نیاز به زیر ساخت های اساسی در حوزه های ساخت و ساز و همراهی مردم دارد، گفت: با توجه به اینکه ساختمان های روستایی در یک فضای باز احداث می شوند هدرفت انرژی در ساختمان های روستایی به دلیل سطح تبادل حرارتی زیاد است در همین راستا نظارت بر ساخت و ساز روستایی امسال در دستور کار این سازمان قرار دارد و این موضوع به گونه ای مدیریت خواهد شد که روستاییان از خدمات مهندسی ساختمان بهره مند شوند.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email