به گزارش سازه خبر، «مصطفی قلی خسروی» تعداد مبایعه نامه های تنظیم شده در کشور از یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ماه جاری را ۸۵ هزار و ۲۱۴ فقره و تعداد اجاره نامه های صادر شده را ۵۰ هزار و ۴۵۰ فقره عنوان کرد.
وی اضافه کرد: شفافیت معاملات و امکان صحت آن ها، با پیاده سازی سیستم کد رهگیری امکانپذیر می شود و انتظار می رود مجلس شورای اسلامی نیز این مهم را قانونی سازد.
قلی خسروی یادآور شد: پارسال در دوره یکم فروردین تا ۲۱ اردیبهشت، تعداد قرار دادهای معاملات مسکن در کشور ۱۴۲ هزار و ۵۴۳ فقره بود که سهم مبایعه نامه ها از این میزان، به ۸۲ هزار و ۲۸۳ فقره وسهم اجاره نامه ها به ۵۸ هزار و ۶۴۰ فقره می رسد.
وی اظهار داشت: آمار مبایعه نامه ها از یکم فروردین تا پایان ۲۱ اردیبهشت ماه جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد رشد و اجاره نامه ها ۱۴ درصد کاهش را نشان می دهد.

منبع. سازه خبر

Print Friendly, PDF & Email