ترویج ورزش همگانی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و امکانات مناسب موجب شد تا شهرداری تبریز به عنوان یکی از برترین باشگاه‌های کشور، تندیس ملی باشگاهداری کشور در حوزه سرمایه گذاری و حمایت مالی را دریافت کند.

به گزارش شهریار، باشگاه شهرداری تبریز در اولین دوره آیین اعطای تندیس ملی باشگاهداری به عنوان برترین باشگاه در حوزه سرمایه گذاری و حمایت مالی انتخاب شد.

ترویج و حمایت مالی از ورزش همگانی و ورزش بانوان و سرمایه گذاری در بحث زیرساخت ها از جمله استخر و سالن بدنسازی و همچنین فعالیت تیم های پایه در رشته های مختلف با کادر مجرب و فعالیت آکادمی باشگاه از سوی وزارت ورزش و جوانان در این ارزیابی مدنظر قرار گرفته است.

آیین تندیس ملی باشگاهداری با هدف معرفی و تشویق مجموعه های ورزشی ای صورت گرفت که برای دستیابی به اهداف ورزشی خود، با حرکت در مسیری علمی، فرهنگی و مسئولیت اجتماعی، راه را برای پیشرفت صنعت ورزش کشور هموارتر می‌سازند.

بر این اساس طی مراسمی که در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد، از ۱۳ باشگاه برتر کشور در توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تجلیل شد و باشگاه شهرداری تبریز نیز به عنوان یکی از برترین باشگاه‌های کشور، تندیس ملی باشگاهداری کشور را دریافت کرد.

منبع : شهریار

Print Friendly, PDF & Email