شهردار تبریز در بازدید از پروژه های شهرداری منطقه ۶ بر ضرورت حفظ معماری سنتی و ایرانی باغ صفاری تاکید کرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر ضمن بازدید از ادامه عملیات اجرایی احداث باغ صفاری تبریز در جریان مراحل پیشرفت عملیات عمرانی، خدماتی و زیباسازی این پارک قرار گرفته و با تاکید بر حفظ معماری سنتی و ایرانی این باغ نسبت به ضرورت تسریع عملیات اجرای و افتتاح پارک دستورات لازم را صادر کرد.

وی همچنین ضمن بازدید از پارک آناخاتون، پروژه مسیرگشایی صیاد شیرازی و آسفالت ریزی کوی صنعتی غرب تبریز در جریان مراحل اجرای این پروژه های قرار گرفته و دستورات لازم را صادر کرد.

شهردار تبریز در بازدید از پارک در حال احداث آناخاتون از خدمات انجام گرفته برای مناطق محروم و روستاهای الحاقی ابراز خرسندی کرد.

ایرج شهین باهر همچنین بر توسعه خدمات بیشتر در روستاهای کم برخوردار به تکمیل سریع، اجرای کارهای باقی مانده پارک و افزایش برنامه های اجرایی و خدمات رسانی در راستای پیشرفت آناخاتون و افتتاح سریع این پروژه تاکید کرد.

وی همچنین پروژه مسیرگشایی ورودی شهرک شهید صیاد شیرازی را بزرگترین مانع برای توسعه این شهرک در طی چند سال اخیر عنوان کرد.

شهردار تبریز در این بازدید در جریان اجرای مراحل پایانی عملیات زیرسازی و جدولگذاری این پروژه قرار گرفت که به زودی با تکمیل مرحله آسفالت ریزی به بهره برداری خواهد رسید.

ایرج شهین باهر همچنین از روند اجرای پروژه های آسفالت ریزی سطح این منطقه و کوی صنعتی غرب تبریز در حوزه شهرداری منطقه ۶ تبریز بازدید کرد و بر ضرورت توسعه کوی های صنعتی جهت جذب سرمایه گذار تاکید کرد.

در این بازدید شهردار منطقه ۶ تبریز نیز گفت: از زمان حضور در این منطقه از لحاظ عمرانی و خدماتی نگاه ویژه ای به شهرک صنفی صنعتی حوزه منطقه ۶ داشته و در راستای پیشرفت و توسعه این شهرک تمام امکانات و بضاعت موجود به کار بسته شده است.

Print Friendly, PDF & Email