به گزارش شهریار، لجن و زباله های ته نشین شده در کانال ایلی سو که کانال هدایت آب های سطحی است در مسیر اول خیابان حکیم نظامی توسط نیروهای حوزه ناحیه ۲ معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۳، لایروبی و پاکسازی شد.

کارکنان خدمات شهری این منطقه، لجن ها و زباله های ته نشین شده در کانال را با دستگاه بابکت جمع آوری و از کانال خارج کرده و مسیر را پاکسازی کردند.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email