به گزارش شهریار، سامان احمدزاده گفت: با اتمام جدول گذاری دوکانیو در کوی صنفی صنعتی شهرک مایان کوی سهند براساس اولویت بندی انجام گرفته کوی هایی که نیاز اساسی به جدول گذاری داشته باشند در اولویت خواهند بود.

وی افزود: عملیات جدولگذاری کوی های شهرک صنفی صنعتی مایان در راستای دفع آب های سطحی با تلاش همکاران معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز انجام می شود.

شهردار منطقه ۶ تبریز با اشاره به ضرورت توسعه شهرک مبل و خودرو گفت: در راستای جذب سرمایه گذار و تامین آسایش ساکنان این شهرک، شهرداری منطقه ۶ با تمام امکانات موجود تلاش خواهد کرد.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email