به گزارش سازه خبر  به نقل از وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی در شورای مسکن استان همدان بیان داشت: از مجموع ۲ میلیون و۲۰۰ هزارمسکن مهر شهری یک میلیون و۸۰۰ هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و۲۰۰ هزار واحد آن آماده تحویل و۲۰۰ هزار واحد باقی مانده هم تا پایان امسال تکمیل می شود.

وی اظهار کرد : بر اساس مصوبه مجلس هزار و۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به ایجاد خدمات زیر بنایی، انشعابات و خطوط انتقال، محوطه سازی، ایجاد مسجد و کلانتری و راه های دسترسی در مساکن مهر از طریق فروش اراضی در اختیار سازمان ملی و مسکن اختصاص یافته است.

منبع. سازه خبر

Print Friendly, PDF & Email