🔹 گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی در جلسه اخیر خود خواستار طرح و بحث درباره الزامات ترافیکی و شرح خدمات و قیمت خدمات مرتبط با آن، در هیئت عمومی شد.
🔸 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی اعضای گروه تخصصی ترافیک همچنین حمایت و آمادگی خود را برای همکاری با همایش ترافیک و ساختمان ها که ماه آینده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار می شود ابراز داشتند.
🔸 در این جلسه همچنین درخواست نماینده مردم شهر زنجان در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اظهارنظر گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی درباره مشکلات و راهکارهای ترافیکی مرکز شهر زنجان مطرح و مورد رایزنی قرار گرفت.
🔸 گفتنی است این گروه تخصصی بار دیگر درخواست خود از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اخذ مصوبه مبحث ترافیک با جزئیات مربوط به آن را پیگیری کرد.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email