به گزارش شهریار، محمدرضا قربانیان تبریزی افزود: با آغاز طرح ویژه نهضت آسفالت و اجرایی شدن آن در سطح منطقه ۱ تبریز، بسیاری از محلات و مسیرهایی که نیاز به اصلاح، زیرسازی و آسفالت داشتند در دستور کار قرار گرفت.

شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: این طرح تا اصلاح مسیرها و از بین رفتن چاله ها یا موارد مشابه که در اثر بارندگی ها ایجاد شده بودند تداوم یافته و دستور تسریع در این امر اعلام شد.

وی به مسیرهایی که توزیع آسفالت در آنها انجام یافته اشاره کرد که شامل بیلانکوه شرقی به میزان ۶۰ تن، مسیر ورودی تله کابین ۳۰ تن، مسیر عون بن علی ۵۰ تن، مسیر شفیع‌زاده، کوچه های مسیر عباسی به میزان حدود ۶۰ تن هستند.

قربانیان همچنین گفت: به ترتیب اولویت و نیاز شهروندان این اقدامات همچنان ادامه دارد.

Print Friendly, PDF & Email