به گزارش شهریار، عملیات احداث پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان با تخریب جدول های قدیمی مقابل محوطه اختصاص یافته به این پارک، توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز شروع شد.

عملیات احداث پارک شهید تجلائی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز با تخریب جدول های قدیمی مقابل محوطه اختصاص یافته به پارک شروع شد تا بعد از زیرسازی ها و بتن ریزی های لازم با جداول دوبل برای هدایت آب های سطحی، جدول گذاری شود.

پارک شهید تجلائی در خیابان مارالان برای فراهم آوردن محیطی مفرح و شادی آفرین و موقعیتی برای گذران اوقات فراغت شهروندان ساکن این محله توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز احداث می شود.

Print Friendly, PDF & Email