به گزارش شهریار، رضا پاک نهاد این اقدام را در قالب نهضت آسفالت و در راستای بهینه سازی آسفالت معابر منطقه ۸ دانست و گفت: آسفالت اساسی خیابان ارک جدید(مصلی) با همکاری سازمان عمران شهرداری تبریز انجام می گیرد و طی روزهای آتی، آسفالت ریزی اساسی این مسیر تکمیل می شود.

همچنین در قالب طرح نهضت آسفالت، آسفالت ریزی اساسی چهار راه شریعتی نیز انجام شد.

این اقدام در راستای بهینه سازی آسفالت معابر منطقه ۸ و در قالب نهضت آسفالت انجام پذیرفته و آسفالت ریزی چهار راه شریعتی بصورت شبانه و  با همکاری سازمان عمران شهرداری تبریز انجام  شد.

Print Friendly, PDF & Email