اسم بزرگداشت روز شوراهای اسلامی استان آذربایجان شرقی با حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ، رئیس شورای اسلامی تبریز ، شهرداری تبریز ودیگر مقامات استانی در تالار اندیشه سازمان سیما،منظر و فضای سبز تبریز برگزار شد .

مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان  مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان  مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان مراسم بزرگداشت روز شوراهای استان مراسم بزرگداشت روز شوراهای استانمراسم بزرگداشت روز شوراهای استان

Print Friendly, PDF & Email