به گزارش شهریار، این طرح ها دقیقا مطابق نقشه های فرش تبریز در محدوده پل قاری در حال اجرا است.

نقاشی دیواری فرش های تبریز با مساحت ۳۷۲ مترمربع بر دیوار مجاور پردیس علامه امینی اجرا می شود که طی هفته آتی تکمیل شده و در معرض دید شهروندان قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است؛ تبریز یکی از مهم‌ترین مراکز بافت فرش در ایران است که قالی‌های بافت آن از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردار هستند و این شهر از سوی «شورای جهانی صنایع دستی» به عنوان «شهر جهانی بافت فرش» انتخاب شده‌ است.

Print Friendly, PDF & Email