فاز اول اتوبان ولایت شامل پروژه تقاطع غیر همسطح حضرت ولی عصر ( عج ) با حضور شهردار تبریز ، استاندار آذربایجان شرقی ، فرمانده سپاه عاشورا افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت .

افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر   افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر  افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر  افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر افتتاح پروژه تقاطع غیر همسطح نصر         

   افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر   افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر  افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصرافتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر   افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصرافتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر   افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصرافتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر  افتتاح پروژه غیر همسطح ولیعصر
Print Friendly, PDF & Email