شهردار تبریز بیانیه گام دوم انقلاب را یک نقشه راه کامل و قابل اجرا برای مردم و مسئولان دانسته و گفت اجرای کامل این بیانیه عزت، استقلال، و سربلندی نظام اسلامی را در پی دارد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در دومین جلسه کمیته علمی همایش ملی نقش مدیریت شهری در تحقق گام دوم انقلاب در بیانیه مقام معظم رهبری با بیان این مطلب اظهار داشت: مهم ترین پیام‌های این بیانیه که باید در راس امور قرار گیرد اعتماد و باور جوانان، استفاده از ظرفیت آن‌ها در تمامی امور و جبران کاستی‌ها و حرکت در مسیر عدالت و انقلابی عمل کردن است.

شهین باهر تصریح کرد: در این راستا باید با همتی جمعی و با تعیین و تحلیل دقیق راهبردها، نگاه و گفتمان متفاوت و جدیدی در تعامل مؤثر دستگاه‌های اجرایی با مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاه‌ها در پیش گرفته شود.

شهردار تبریز همچنین به بیانیه مقام معظم رهبری که در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی صادر کردند، اشاره کرد و افزود: شهرداری تبریز خود را موظف می‌داند در تحقق آرمان‌های این بیانیه تمام تلاش خود را انجام دهد

ایرج شهین باهر خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری همایش ملی نقش مدیریت شهری در تحقق گام دوم انقلاب ارائه راههای عملیاتی کردن ماموریت‌های بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری در پیشبرد اهداف شهر پایدار و توسعه مدیریت شهری است.

Print Friendly, PDF & Email