به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی پیرو اقدامات و نشستهای قبلی کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی، اولین جلسه کمیسیون در سال جدید با حضور اعضا از استان های مختلف در اتاق جلسات شورای مرکزی تشکیل شد و پس از طرح دستور کار به شرح زیر اقدام و اتخاذ تصمیم گردید:
●بررسی و تدوین شرح وظایف کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پایش حرفه ای
● برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های کمیسیون در سال جدید
گفتنی است، نظام نامه تشکیل کارگروه های پایش اخلاق حرفه ای استان ها تا سال گذشته تدوین گردیده و پس از تصویب شورای مرکزی جهت اجرا به سازمانهای استان‌ها ابلاغ شده است.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email