جلسه هماهنگی و اخذ نظرات تخصصی کارشناسان برای تعیین محورهای اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت های تاریخی تبریز با حضور مهندس سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی، مهندس اسحقی نژاد معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل و جمعی از مهندسان گروه های معماری و شهرسازی نظام مهندسی و نمایندگان دانشگاه های آزاد و هنر اسلامی با پروفسور Riichi Miyake Dr.Eng از اساتید دانشگاهی کشور ژاپن در محل سالن کنفرانس اداره کل راه و شهرسازی برگزار گردید.

این اجلاس اواخر ماه مرداد سال جاری با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و صنایع دستی، شهرداری تبریز، نظام مهندسی استان، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز و آزاد با محوریت بررسی بافت های تاریخی تبریز در رشد و توسعه شهری و حفاظت از این بافت ها برگزار خواهد شد.

این اجلاس قبل از تبریز در همدان بعد از آن در روسیه برگزار شده و نتایج بسیار خوبی در توسعه این شهرها داشته است. اجلاس دهم در تبریز با بخش های ورکشاپ بین المللی، کنفرانس و نشست تخصصی در زمان یاد شده در تبریز برگزار خواهد شد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email