به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۶ تبریز، ادامه کاشت گل و نهال و نظافت اساسی ارقام ردیفی و انبوه کاریهای سطح حوزه با هدف توسعه فضای سبز عمومی در معابر و پارکهای غرب تبریز انجام می شود.

بر این اساس، اصلاح مسیر آبیاری ارقام ردیفی و ایجاد تشتک پای درختان و انبوه کاریها توسط همکاران واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا می شود.

Print Friendly, PDF & Email