به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: مسیل ها در جنوب و شمال شهر تبریز بوسیله نخاله، در گذشته به مرور پر شده بود که می توانست باعث بروز سیل شود و برای همین شهرداری تبریز با بسیج تمام امکانات و تجهیزات مسیرها را لایروبی و ساماندهی کرد.

وی افزود: برخی از مسیل های دیگر نیز که در گذشته به راه و خیابان تبدیل شده بود با احداث هفت کانال در سال گذشته سعی شد تا زمینه دفع آب های سطحی فراهم شود، امسال نیز شش یا هفت کانال دیگر در مسیل هایی که تبدیل به خیابان شده است احداث می شود.

شهردار تبریز با انتقاد از وضعیت رودخانه ها در بالادست گفت: برای جلوگیری از بروز سیل باید بالادست های رودخانه ها ساماندهی و لایروبی شود، شهرداری تبریز هم اکنون با اینکه خارج از حیطه وظایفش نیز است ولی در باسمنج و نقاط بالادست مشغول به ارائه خدمات و لایروبی مسیل ها و رودخانه ها است.

شهین باهر افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و تخلیه نخاله های ساختمانی به رودخانه ها مشکلاتی را به وجود آورده است و بسیاری از مسیل های بالادست پر شده است و برای همین باید از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها جلوگیری شود، نیاز است بسترها آزادسازی شود.

شهردار تبریز با تاکید بر اینکه این شهر تبدیل به یک محیط ایزوله شده است، گفت: امکان جذب آب در سطح شهر تبریز وجود ندارد و برای همین مدیریت شهری در این دوره توجه ویژه ای به استفاده از سنگ فرش دارد تا زمینه جذب آب فراهم شود.

شهین باهر با بیان اینکه مشکل بد مسکنی در شمال شهر تبریز وجود دارد اظهار داشت: برای حل مشکل این منطق همه نهادها باید به یکدیگر کمک کنند و حل این مشکل تنها توسط شهرداری امکان پذیر نیست.

وی افزود: در سال ۹۷ مجموعه شهرداری تبریز پروژه های مختلف زیرساختی همچون کانال و پارک های محله ای و زمین های ورزشی در این منطقه به منظور توانمند سازی منطقه شمال تبریز اجرا کرد و امیدواریم این روند در سال ۹۸ نیز ادامه یابد.

شهردا تبریز با اشاره به اینکه مهمترین مخاطره بعداز سیل در تبریز زلزله است، گفت: تبریز شهری زلزله خیز بوده و مدیریت بحران برای مناطق حاشیه نشین شهر ضروری است.

Print Friendly, PDF & Email