به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، با هدف احیاء و حفاظت از فضاهای سبز و برای برقراری توازن بین اندام‌های درختان و به جهت زیباسازی مناظر شهری، هرس درختان سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه در پارک ها و خیابان ها و کوی و معابر، توسط کارکنان واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه انجام می گیرد.

کارکنان واحد فضای سبز در عملیاتی شاخه‌های خشک، بیمار درختان درخیابان های ارتش، جنت و شاهد منظریه را برای رشد مناسب و بهتر درختان هرس کرده و شاخه‌های مزاحم را نیز قطع کردند.

شاخه‌های مزاحم دید عابرین و وسایل نقلیه و همچنین خطر آفرین در پیاده روها و معابر برای عابران نیز در این خیابان ها، توسط نیروهای واحد فضای سبز قطع و جمع آوری شد.

Print Friendly, PDF & Email