معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانشرقی بر لزوم راه اندازی صدای مشاور در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تاکید کرد. محبوب علیلو به آذر کارشناس گفت: مردم نیاز به کسب اطلاعات حقوقی و کارشناسی در زمینه های روزمره از پیش فروش آپارتمان، تا خرید خودرو، معامله اراضی کشاورزی، قوانین ثبتی و ازدواج و … دارند و پیشنهاد می شود هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری با راه اندازی صدای مشاور و اطلاع رسانی آن از طریق صدا و سیما و رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری به سوالات احتمالی مردم در زمینه های مذکور اقدام نمایند. محبوب علیلو افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بدنه قوی کارشناسی دارد و پیش از هزار نخبه و کارشناس و خبره در رشته های مختلف کارشناس رسمی دادگستری شده اند و مسئولیت اجتماعی آنها ایجاب می کند با ارائه نظرات کارشناسی حتی به صورت شفاهی و حضوری مردم را در پاسخ دادن به سئوال های احتمالی یاری نمایند چرا که ما معتقدیم با بالا رفتن اطلاعات کارشناسی و حقوقی در زمینه های مختلف می توان به پیشگیری از وقوع جرم و همچنین سالم سازی جامعه و حمایت از حقوق شهروندی کمک شایان کرد.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email