استاندار آذربایجان شرقی از توانمندیهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می کنیم استاندار آذربایجان شرقی گفت:

کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با کوله باری از دانش و تجربه بعنوان بازوی اصلی نظام قضائی اداری و بانکی استان عمل می کنند

و من معتقدم که باید از توانمندیهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به نحو احسن استفاده می کنیموی گفت: هر چقدر در امور قضائی، اداری و بانکی از نظریه های صائب کارشناسی استفاده شود شاهد حل و فصل بخشی از مشکلات خواهیم بود دکتر محمد رضا پورمحمدی که در جمع رئیس هیات مدیره و جمعی از کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجانشرقی در کاخ استانداری سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود :باید استفاده از نظریات کارشناسی در همه سازمانها و نهاد و موسسات دولتی و خصوصی نهادینه شود و واقعیت این است که یکی از مشکلات جامعه ما استفاده کم از نظریات صائب اهل خبره و کارشناسی است . دکتر پورمحمدی افزود: استفاده از نظریات کارشناسی علاوه بر اینکه موجب کاهش خطا و اشتباهات در تصمیم گیری می شود به شفافیت امور نیز می انجامد و من معتقدم که خبرگان و کارشناسان باید پیش از این وارد صحنه ها شوند استاندار آذربایجانشرقی همچنین با تاکید بر اینکه باید ارجاعات کارشناسی دستگاههای دولتی و غیر دولتی از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گیرد تا علاوه بر عدالت توزیع ارجاعات کارشناسی بین کارشناسان و ایجاد رویه هماهنگ و شفاف سازی حق و حقوق کانون کارشناسان نیز محفوظ بماند. در ادامه این نشست دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به تاریخچه شکل گیری کانون گفت : شکل گیری کانون کارشناسان رسمی دادگستری در کشور به اوایل ۱۳۴۹ بر می گردد و خوشبختانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پس از تهران در شهر کهن و فرهنگ خیر و هنر پرور تبریز شکل گرفته است و امروز بیش از ۱۲۰۰ نفر کارشناس خبره و ممتاز که اکثرا از دانش آموختگان دانشگاههای معتبر کشور می باشند در کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان عضو هستند و خوشبختانه کارشناسان بعنوان بازوی اصلی و توانمند نظام قضائی، بانکی، اداری استان فعالیت می کنند. دکتر بالاگر افزود: تعداد رشته های کانون کارشناسان رسمی دادگستری حدود۵۰ رشته بوده و شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری به تدوین و طراحی رشته های جدید و صلاحیت های فنی جدید نیز اقدام کرده است. دکتر علی اکبر بالاگر افزود: برپائی کارگاههای تخصصی برای بالابردن سطح دانش روز کارشناسان با استفاده از اساتید دانشگاههای تبریز و قضات با تجربه دادگستری استان در جهت ارتقاء علمی کارشناسان و کاهش پرونده های انتظامی ، و انتشار فصلنامه تخصصی آموزشی آذرکارشناس و انتشار کتاب جامع اطلاعات ۱۲۰۰ نفر کارشناسان با صلاحیت های علمی و فنی مربوطه در کانون صورت گرفته است در جلسه همچنین دکتر عزیز امن اللهی معاون قضائی دادگستری آذربایجان شرقی کارشناسان رسمی دادگستری را بازوی نظام قضائی دکتر عزیز امن اللهی عدالت و احقاق حقوق مردم در سالم سازی جامعه است و کارشناسان با ارائه نظرات خبره و صائب قضات را در کشف حقیقت یاری می دهند افزود: کارشناسان یکی از بال های مهم اجرای عدالت اند و نظرات دقیق و موشکافانه آنها می تواند از اطاله ی آئین دادرسی و تسریع مختومه شدن پرونده های قضائی با روشن شدن حقایق کمک کند در این جلسه همچنین دکتر میرداود محامد خسروشاهی و مهندس پورمهدی معاون عمرانی سابق استاندار آذربایجان شرقی به ارائه نقطه نظرات کارشناسی پرداختند.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email