یامقلب القلوب والابصار
خداوند کریم وسبحان را باجان دل می ستاییم که فرصتی دوباره برای ما ارزانی داشت تا سالی دیگر ، ازخوان نعمتش بهره ها چیده وسجده شکر وعبودیت بر آستان دوست بسائیم.
سال ۱۳۹۸ را در حالی آغاز می کنیم که شوق خدمت ، عموم خانواده بزرگ کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، قضات محترم و همکاران قضایی و جامعه بزرگ حقوقی استان را فراگرفته است. اینجانب ، عید فرخنده نوروز وحلول سال ۱۳۹۸ خورشیدی را به همگی شما خوبان، شادباش گفته، سالی پربرکت و توأم با خیر و نشاط را برای همه عزیزان مسئلت می نمایم.
سروران گرامی!
ناگفته پیداست که کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی که بزرگترین و تخصصی ترین بدنه کارشناسی شمالغرب کشور را داراست، همواره به عنوان بازوی اصلی و کارشناسی سیستم قضایی استان، عمل نموده و اکثر کارشناسان این کانون را نیز بهترین و ممتازترین دانش آموختگان دانشگاه های کشور و مدیران وکارشناسان مجرب وعالی رتبه سازمان ها و ادارات تشکیل می دهند که توانائی استنباط وقضاوت در موضوعات مرتبط به حرفه خود را دارا هستند. جایگاه کارشناسی در فرهنگ اسامی جایگاه رفیعی است.به طوری که مولای متقیان، حضرت علی )ع( به مالک اشتر می فرمایند: «برای داوری میان مردم، بهترین فرد را اختیار کن. کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رای خود را بر او تحمیل ننمایند » از سوی دیگر، کارشناس در لغت نامه دهخدا نیز، به دانای کار، حاذق در کار، دانشمند به خرد و خبره در امور محوله معنی شده است. علی ایحال، امید می رود با استعانت از قدرت الهی و با الهام از آموزهای دینی و دانش و علوم روز، کارشناسان فرهیخته و شایسته کانون ،با انگیزه تر از گذشته بتوانند درارجاعات کار کارشناسی،با هوش، درایت، واقع بینی، منطق و اخاق، نظرات صائب کارشناسی ارائه نموده، عاوه بر حل و فصل امور کارشناسی محوله، در بالا بردن جایگاه کانون ، بعنوان مرجع اصلی و بازوی نظام قضایی و اداری ، مورد وثوق همه آحاد قرار گیرند. رجاء واثق دارم که با همکاری وهمفکری و هم افزائی تمامی کارشناسان محترم، هیئت مدیره کانون بتواند به اهداف از پیش تع یین شده و برنامه های مدون خود دست یافته و در اعتای جایگاه کانون در نظام قضایی، حقوقی، اداری و بانکی و … بیش از پیش موفق باشد. عزت ، سربلندی ، عاقبت بخیری و پیروزی تک تک اعضای خانواده بزرگ کارشناسی وهمگی عزیزان آنها درسال جدید پیش رو، آرزوی ماست.
نوروزتان فرخنده، شادی هایتان پاینده
دکتر علی اکبر بالاگر

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email