در راستای همکاریهای فیما بین بانکهای عامل دولتی و غیر دولتی استانی، رئیس شورای هماهنگی بانکها ی استان با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد در این دیدار دکتر علی اکبر بالاگر با اشاره به این مطلب که کانون کارشناسان رسمی دادگستری با بدنه کارشناس قوی در حوزه های مختلف مالی و بانکی و بازرگانی از نظر کارشناسی مورد وثوق نظام بانکی است گفت: ما معتقدیم برای شفافیت امور و هماهنگی و جلوگیری از خطاهای احتمالی ارجاعات امور کارشناسی باید از طریق کانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی صورت گیرد.
در این دیدار آقای مهندس غلامی سرپرست امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان گزارش از وضعیت ارجاعات کارشناسی بانکی را ارائه کرد و مقرر شد همکاریهای فیما بین گسترش یابد و در این خصوص مقرر شد در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان که با قصور کلیه بانکهای خصوصی و دولتی برگزار می شود اطلاع رسانی شود.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email