رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین از مشارکت ۵۰ درصدی اعضای سازمان در هفتمین دوره از انتخابات کمیسیون های تخصصی خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس مجابی در آیین معارفه و تکریم هفتمین دوره از اعضای کمیسیون های تخصصی اظهار کرد: توجه  و استفاده از  شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  یک ضرورت است. متاسفانه این شناسنامه در هیچ جا استفاده نمی شود، که از تعریف نشدن اثر بخشی شناسنامه در قیمت گذاری و عدم تبیین جایگاه آن در صنعت ساختمان نشأت می گیرد.
 وی با بیان این که در بازار تقاتضا، آگاهی شهروندان نسبت به صنعت ساختمان باید ارتقاء پیدا کند، افزود:  هرچه میزان دانش شهروندان و بهره برداران ساختمان ها  بیشتر شود و مطالبه گری های آن ها در زمینه کیفیت ساختمان افزایش یابد کار و جایگاه مهندسان نیز در جامعه ارتقاء می یابد. .
این مسئول خاطر نشان کرد: در حوزه ساختمان باید هدفمند  ورود کنیم، در گام اول کیفیت و پس  از آن توسعه  خدمات مهندسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ خوشبختانه مسوولان  استانی نیز دغدغه‌های ما را پذیرفته و با ماهمراه هستند که  این روند یک فرصت برا ی دستیابی به اهداف تلقی می شود.
 وی با تاکید بر این که نظام مهندسی ساختمان در راستای ترویج مقررات ملی ساختمان نقش مهمی دارد؛ گفت: با توجه به اینکه  مشارکت جمعی  در تصمیم گیری ها به پیشبرد کارها کمک می کند باید از ظرفیت مهندسان سازمان و اعضای  کمیسیون های تخصصی در همفکری ها برای ارتقاء  کیفیت  ساختمان بهره برد.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email