بر اساس طرح پیشنهادی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی، حق السهم سازمان از صدور شناسنامه فنی و ملکی تا سقف ۵ در هزار تعیین شده است که دستورالعمل مربوطه پس از نهایی شدن، تا اوایل سال ۹۸ از سوی وزارتخانه ابلاغ می‌شود .دبیر اجرایی شورای مرکزی که در حاشیه نشست ۲۳۷ شورا با روابط عمومی سخن می‌گفت ،افزود: طی دو ماه گذشته در نشست هایی که هیئت رئیسه شورای مرکزی با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشته است، جمع بندی هایی حول ۴ محور صورت گرفت که دکتر حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت خانه در جلسه امروز شورای مرکزی مواردی از آنها را مطرح کرد.
به گفته دکتر محمدرضا جواهری تفتی ، بر اساس این توافقات ،افزایش تعرفه خدمات مهندسی تا سقف ۲۵ درصد و منوط به تصویب هیئت چهار نفره هر استان است. همچنین درصد حق السهم سازمان از حق الزحمه مهندسان تا سقف ۵ درصد خواهد بود و برای ساماندهی ارجاع نظارت نیز که از این پس از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام میشود ، نرم افزار جامع و مشترکی طی بهار سال ۹۸ تهیه و ارائه می شود که مسئولیت کمیته تهیه کننده نرم افزار به آقای مهندس خرم عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران محول شده است.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email