به گزارش سازه خبر، امیر رنجبریان در نشست مسترک با انبوه سازان آذربایجان شرقی افزود: روی هم رفته اولویت کاری بانک مسکن  در سال ۹۸ باز آفرینی شهری است.

وی تصریح کرد: طبق سیاست های کلان بانک مسکن در سال آینده، بازآفرینی شهری با تولید مسکن میان متراژ و کوچک متراژ در دستور کار بانک مسکن قرار خواهد گرفت لذا انبوه سازان می توانند با توجه به سیاست بانک مسکن در سال آینده، در راستای احداث مسکن با طرحی به نام اقدام ملی دولت در سطح کلان کشور و در نهایت استان، قدم بردارند.

در ادامه این نشست در خواست ها و پیشنهادات انبوه سازان استان به منظور تجمیع و ارسال به مرکز برای تصمیم گیری و بررسی نهایی جمع آوری شد.

منبع. سازه خبر

Print Friendly, PDF & Email