آیین گرامیداشت روز درختکاری با حضور شهردار تبریز ، جمعی از اعضای شورای شهر و علاقمندان به طبیعت در مجموعه ورزشی یادگار امام تبریز برگزار شد .

   گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز    گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریزگرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز   گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز  گرامیداشت روز درختکاری با غرس نهال توسط شهردار تبریز   
Print Friendly, PDF & Email