شهردار تبریز در آستانه روز درختکاری از واحد تولیدات گل و گیاه سازمان پارکها و فضای سبز بازدید کرد .

بازدید شهردار تبریز از واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز تبریز  بازدید شهردار تبریز از واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز تبریز بازدید شهردار تبریز از واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز تبریز  بازدید شهردار تبریز از واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز تبریز بازدید شهردار تبریز از واحد تولیدات سازمان پارکها و فضای سبز تبریز 
Print Friendly, PDF & Email