به گزارش شهریار؛ داود طالب نژاد با اعلام این خبر گفت : به مناسبت ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری ،۲۰۰۰ اصله درخت از انواع کبود، اقاقیا، کاج سیاه، سرو خمره ای، نارون کاشته در سطح منطقه غرس می شود.
طالب نژاد هدف از انجام این کار را صیانت از محیط زیست فضای شهری، تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا و حرکت به سوی باز گرداندن و احیاء عنوان باغ شهر برای تبریز عنوان کرد.
شهردار منطقه ۳ توجه به رشد و توسعه فضای سبز شهری را از اقدامات معمول شهرداری ها خواند و افزود: یکی از مهم ترین فاکتورهای توسعه در شهرهای جهان حرکت بر مدار ترویج، گسترش و حفاظت از فضای سبز است .
وی افزود: پرداخت به مبحث ارزشمند غرس درخت و تشویق شهروندان به انجام این کار از رفتارهای تاثیر گذار در گسترش فضای سبز شهری است.
طالب نژاد نقش درختان در کاهش آلودگی های محیط شهری را خیلی موثر دانست و اظهار داشت: شهروندان می توانند با همکاری خود در کاشت و نگهداری از درختان، یاری گر خادمان خود در مجموعه شهرداری باشند تا در مدت کوتاهی شاهد شهری سرسبزتر و شاداب تر از شرایط کنونی باشیم.

Print Friendly, PDF & Email