به گزارش شهریار به نقل از امور ارتباطات منطقه هشت شهرداری تبریز، رضا پاک نهاد ضمن اعلام خبر فوق افزود: در راستای ارتقاء کیفی معابر منطقه و پیرو تصمیمات متخذه مبنی بر اجرای مسیر خیابان ارک به دو حالت پیاده راه و سواره رو، از هفته گذشته عملیات اجرائی این پروژه را آغاز شده است.

پاک نهاد افزود: پس از اتمام شناژ کف، عملیات سنگفرش قسمت سواره رو را در عرض چند روز اجرائی کرده و روز گذشته به پایان رساندیم تا در آستانه نوروز راه برای تردد خودرو ها باز و از ترافیک معابر اطراف کاسته شود.

شهردار منطقه ۸ در ادامه افزود: طی روزهای آتی عملیات کفسازی قسمت پیاده محور این مسیر آغاز می شود تا با تکمیل پروژه، این مسیر گردشگر پذیر را تا آغاز سال نو به پایان رسانده و در اختیار شهروندان و گردشگران گرامی قرار گیرد.

پاک نهاد افزود: به دلیل گردشگرپذیر بودن و پرتردد بودن مسیر خیابان ارک، در طرح جدید مسیرگشایی ارک، قسمتی از عرض مسیر به صورت پیاده راه و قسمت دیگری نیز  به صورت خودرو محور تعریف شده و این مسیر بصورت پیاده راه و سواره رو استفاده می شود.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email