به گزارش شهریار، در ادامه عملیات های عمرانی و خدماتی خیابان در حال احداث ۵۵ متری امتداد سه راهی ارتش به میدان شهید ناصر مقدم در کمربندی میانی، واحد فضای سبز معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه کاشت درختان کاج در مسیر فضای سبز ضلع شرقی حاشیه خیابان را شروع کرد.

کارکنان فضای سبز شهرداری منطقه در طول ۵۵۰ متری حاشیه سمت شرق این خیابان نصب نیمکت های چوبی و فلزی کالوانیزه را نیز با فاصله ۴۰ متری از یکدیگر شروع کردند.

نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه نیز بعد از اتمام سه عملیات کف پوشی در ضلع شرقی با کف پوش های بتنی پرسی، نصب ۱۴ تیر روشنایی با ارتفاع ۱۴ متری و آسفالت ریزی لایه بیندر (لایه زیریه) کل خیابان ۵۵ متری، رنگ آمیزی دریچه های فاضلاب در مسیر خیابان را شروع کردند.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ تبریز، در ضلع غربی این خیابان ۵۵ متری نیز عملیات های کف سازی پیاده رو را با ۷۰ درصد و نصب تیرهای روشنایی را ۶۰ درصد پیشرفت اجرا نموده که نصب تیرهای روشنایی امروز به اتمام خواهد رسید.

همچنین عملیات جدول گذاری پیاده رو و فضای سبز ضلع غربی این خیابان با ۸۰ درصد پیشرفت عملیات ادامه دارد.

Print Friendly, PDF & Email