شهردار تبریز در دیدار با سالمندان ساکن آسایشگاه فیاض بخش از مناسب سازی شهر برای سالمندان خبر داد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در حاشیه این دیدار با بیان اینکه در روز مادر وظیفه خودمان می دانستیم از مادرانی که سال ها در این شهر تلاش کردند عیادت کنیم و این روز را به آنها تبریک بگوییم گفت:  این اقدام بیشتر به منظور فرهنگ سازی احترام به سالمندان انجام شد و امیدوارم با خبررسانی هایی که انجام می شود به اهداف این برنامه ها برسیم.

او با اشاره به بازسازی بخشی از مجتمع فیاض بخش برای دختران بی سرپرست و معلول اظهار داشت: بخش دیگری از این برنامه افتتاح مرکز بازسازی شده برای دختران بی سرپرست و معلول بود که توسط خیرین شهر انجام شده بود.

شهردار تبریز ادامه داد: عنوان تبریز شهر بدون گدا و بدون معتاد متجاهر با تلاش خیرین شهر تبریز بوجود آمده است و اقدام این خیرین در بازسازی این مجتمع نیز نشانگر عظمت کار این افراد است.

شهین باهر با تقدیر از تلاش خیرین در عرصه های مختلف گفت: تبریز شهر انسان های نوع دوست است که در راستای تقدیر از اقدامات آنها در این برنامه من و همکارانم حضور یافتیم.

او گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک شاهد گسترش فرهنگ کمک به هم نوع در شهر تبریز باشیم و همه ما به یک انسان خیر تبدیل شویم.

شهردار تبریز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انسان محوری در برنامه های توسعه ای شهر اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم در مسیرهایی که مورد تردد افراد مسن و معلول است به شکل مناسبی بازسازی شود.

Print Friendly, PDF & Email