به گزارش شهریار، ابراهیم پور معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه ۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: در فاز نخست طرح استقبال از بهار که به منظور آماده سازی شهر برای نوروز ۹۸ اجرا می شود، عملیات خدماتی از قبیل لکه گیری آسفالت، رنگ آمیزی تیر های برق، امحای آگهی دیوار نویسی، امحای آگهی های کاغذی، رفع سدمعبر، برداشت نخاله و مصالح مازاد مانده در محلات، تسطیح چاله ها، رفت و روب کامل مسیرها، شستشوی کانیوو ها، برداشت ناودانی ها و تابلو های مزاحم، پاکسازی مبلمان شهری و… اجرا می شود که این طرح تا ۹ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

ابراهیم پور در پایان از شهروندان درخواست کرد تا در انجام این طرح نهایت همکاری را با عوامل خدماتی منطقه داشته باشند تا تبریز را بهتر از همیشه برای نوروز آماده سازی کنیم.

Print Friendly, PDF & Email