به گزارش شهریار و به نقل از امور ارتباطات منطقه ۸ شهرداری تبریز، عملیات خاکبرداری داخل میدان شهید بهشتی جهت بهره برداری نهایی از این میدان آغاز شد.

شهردار منطقه ۸ تبریز نیز با حضور در میدان شهید بهشتی از روند عملیات بازدید کرد.

پاک نهاد شهردار منطقه ۸ تبریز، میدان شهید بهشتی را نزدیک تر از هر زمانی برای بهره برداری عنوان کرد و افزود: کاری که در اینجا آغاز شد، کاری بود که سال ها با وقفه روبرو شده بود، از لحظه ای که آستین همت را به همراه خیلی از همکاران بالا زدیم تصمیم برآن شد تا در میدان بهشتی بدون تعلل کار کنیم و این گره بسته را برای همیشه باز کنیم.

حالا دو سوم این راه پیموده شده و ادامه راه نیز کاملا مجدانه طی می شود تا کار این میدان تمام شود.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email