جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت روز مهندس در سنندج و شهرستان های استان آغاز شد.
مهندس هیوا سیدیونسی مسئول رفاهی سازمان با عنوان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات اهتمام به بخش ورزش و سلامت اعضا و همچنین ایجاد فضای نشاط در بین اعضای سازمان نظام مهندسی می باشد، اعلام داشت: بیش از ۵۰۰ عضو سازمان در این جشنوار حضور خواهند داشت.
وی اظهار داشت: اعضای سازمان در رشته های فوتسال، شطرنج، پینگ پنگ، تیراندازی، دارت، فوتبال دستی و تخته نرد در دو بخش آقایان و خانمها به رقابت خواهند پرداخت.
مسئول رفاهی سازمان افزود: این جشنواره از ۲۷ بهمن ماه تا پنجم اسفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده ادامه خواهد داشت.
مهندس سیدیونسی گفت: در این مسابقات ۹۹ عضو سازمان در رشته فوتسال، ۹۶ نفر در فوتبال دستی،۱۰۰ نفر در تخته نرد، ۶۲ نفر در دارت(در دو بخش آقایان و خانم ها)، ۳۴ عضو سازمان در شطرنج(در دو بخش آقایان و خانم ها)، ۹۸ نفر در رشته تیراندازی(در دو بخش آقایان و خانم ها) و تعداد ۴۹ نفر در رشته پینگ پنگ  حضور دارند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email