به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه دو تبریز، باقر خوشنواز با اعلام این خبر گفت: به منظور اتصال عملیات باکس گذاری خیابان امام و شهید رضانژاد، از سوی تلاشگران حوزه عمران این شهرداری عملیات دال گذاری و آسفالت ریزی پل عرضی در ضلع جنوبی خیابان امام، بصورت شبانه به اجرا درآمده است.
شهردار منطقه دو در ادامه افزود: با توجه به اجرای این عملیات در مرکزی ترین مسیر شهر تبریز و به منظور رفع موانع حرکتی وسایل نقلیه شهری علی الخصوص تردد بدون مشکل شهروندانی که از اتوبوس های بی آرتی برای حضور در محل کار خود استفاده می کنند، این عملیات بصورت شبانه اجرائی شده است.
خوشنواز پل عرضی مذکور را بطول ۲۰ متر و به عرض ۲ متر (عرض کلی پل) عنوان کرد و اظهار داشت: در کنار این فعالیت، همچنین عملیات باکس گذاری و آسفالت ریزی ضلع جنوبی خیابان امام برای بهسازی اصلی ترین مسیر شهر تبریز و هدایت صحیح آب های سطحی و مسیل های حاصل از بارش های فصلی، از ابتدای خیابان شهید رضانژاد تا میدان آبرسان به انجام رسیده و این عملیات تا میدان جانبازان (فلکه دانشگاه) تداوم دارد.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email