گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی حاکیست،بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته صادرات خدمات فنی و مهندسی با هدف اشتغال زایی برای مهندسان این استان در خارج کشور تشکیل و برنامه های خود را به اطلاع اعضا برساند.یک تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی،اتاق بازرگانی و انجمن صادرکنندگان به امضای طرف ها رسید که بر مبنای ان مجموعه اقدامات مشترکی در راستای ارتقاء شاخص های حوزه فعالیت آنان صورت پذیرد.تبادل تجربیات و یافته های پژوهشی و شکل گیری شبکه های اطلاعاتی مشترک و نیز برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضای سه حوزه و ترجمه و تألیف مقالات حرفه ای و کتب مرتبط،از جمله اقدامات مورد توافق گزارش شده است.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email