به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج غازانی شهردار منطقه ۵ در حاشیه بازدید خود ازاین پروژه با اعلام این مطلب گفت : آسفالت ریزی تقاطع اتصال دهنده نصر واستانداری به همدیگر تا زمانیکه شرایط جوی اجازه دهد با سرعت انجام می شود.
وی در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت وپیشرفت فیزیکی پروژه گفت : آسفالت ریزی مسیر نصر به استانداری تا عرشه پل به پایان رسیده است.
نساج با اشاره به اینکه آسفالت ریزی وکاشت فضای سبز آخرین مرحله از اجرای پروژه می باشد در رابطه با مشخصات فنی آن افزود : تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر (عج) از دو پل تشکیل یافته که پل اول کوی های نصر و استانداری را به همدیگر متصل می کند .
وی در رابطه با مشخصات فنی پل اول اظهار داشت : این پروژه با ۱۳۰۰متر طول از ۴ رمپ و ۳ لوپ تشکیل یافته است. شهردار منطقه ۵ کلانشهر تبریز همچنین اظهار داشت : پیش از این آسفالت ریزی رمپهای پاسداران به نصر وکوی استانداری وهمچنین کوی نصر به پاسداران انجام وپایان یافته است.
به گفته وی تقاطع غیر همسطح حضرت ولیعصر نقش مهمی در خارج شدن کوی های نصر واستانداری ومحلات پیرامونی آنها از بن بست بودن خواهد داشت. گفتنی است برای احداث تقاطع غیر همسطح کوی نصر به رودکی واستانداری ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email