اجرای آسفالت در محله چلب ورودی اهر

در سلسله آسفالت های اجرا شده در محلات هدف شهرهای استان با استفاده از قیر رایگان تامین شده توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، سعیدی رئیس اداره هماهنگی ستادهای استان از اجرای آسفالت در محله چلب ورودی اهر خبر داد. وی گفت ١٩٠ تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر محله مذکور در در اختیار  شهرداری اهر قرار گرفته است.

فرهاد سعیدی گفت به زودی آسفالت معابر محلات هدف شهر های میانه و مراغه نیز شروع خواهد شد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email