در نشست هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل بافرماندار و برخی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در شهرستان نمین، برلزوم حمایت از تولید کنندگان تاکید شد.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در این نشست، ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان گفت: برای تحقق شعار سال باید قدم های ویژه ای در حمایت از تولیدکنندگان داخلی برداشته شود و تولید کنندگان نیز باید در مسیر استانداردسازی محصولات خود اهتمام جدی داشته باشند چرا که تولید محصول بدون استاندارد، آسیب جدی بر سرمایه ملی وارد می سازد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، صالحی عالی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل بعنوان فنی ترین دستگاه نظارتی و اجرایی حوزه ساخت و ساز، اقدامات حمایتی خود را از مصالح استاندارد بومی گسترش خواهد داد و مدیران کارخانه های تولید مصالح ساختمانی باید با تکیه بر این حمایت کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند.
فرماندار نمین نیز ضمن تقدیر از حضور اعضای هیات مدیره سازمان در این نشست، حمایت نظام مهندسی از کارخانه های تولید مصالح ساختمانی را مهم و اثربخش دانست و بر ارتباط بیش از پیش تولیدکنندگان با سازمان تاکید کرد.
اعضای هیات مدیره سازمان به همراه فرماندار از چند کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی بازدید کردند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email