امیرساعد وکیل

یک وکیل دادگستری گفت: باید توسل امریکا به تحریم‌ها و خروج از برجام را کاملا مغایر با حقوق بین الملل قلمداد کرد.

امیرساعد وکیل در گفت و گو با ایسنا درباره بررسی تحریم‌های آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل گفت: اصولا از منظر حقوق بین الملل ما با چند دسته از تحریم‌های بین المللی مواجه هستیم. یک دسته تحریم‌هایی هستند که سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل به منظور اقدام اجرایی علیه دولت‌هایی که به تعهدات بین المللی خودشان عمل نکرده‌اند، اعمال می‌شود. دسته دوم تحریم‌هایی هستند که یا یک دولت یا تعدادی از دولت‌ها به طور یک جانبه اقدام به تحمیل آن به یک دولت می‌کنند که معمولا هدف از این تحریم‌ها وادار کردن دولت مخاطب تحریم به تغییر سیاست‌های خودش در جهت خاص دولت‌های تحریم کننده است.

وی افزود: حقوق بین الملل به رغم اینکه یک نظام حقوقی را به جامعه جهانی معرفی می‌کند که هنوز در مرحله تکامل تدریجی است، اما به نظر می‌رسد با دو جبهه اساسی در ارتباط با تحریم‌های بین المللی مواجه هستیم. یک نگاه و رویکرد لیبرالیستی به روابط تجاری قائل بر این است که، این دولت‌ها هستند که خود تصمیم می‌گیرند شرکای تجاری‌شان چه کسانی باشند و به این ترتیب یک دولت آزاد است که در اقدام متقابل نسبت به تحریم یک دولت دیگر به صورت یک جانبه عمل کند، اما جبهه مقابل باور بر این دارد که اساسا تحریم‌ها یک اقدام غیردوستانه و خصمانه در روابط بین الملل تلقی می‌شود و توسل به این روش به عنوان یک ابزار سیاست ملی باید محدود و حتی ممنوع شود.

این حقوقدان بین‌الملل تاکید کرد: در ارتباط با موضوع خاص تحریم ایالات متحده در این مقطع زمانی علیه ایران به نظر می رسد از آنجایی که اقدام ایالات متحده مبنی بر خروج از برجام اقدامی است که نه در چارچوب اصول حاکم بر روابط بین الملل و نه در چارچوب محتوا، نص و روح و اساسا آن هدف و فلسفه وجودی برجام قابل توجیه نیست؛ لذا  باید توسل امریکا به تحریم‌ها و خروج از برجام را کاملا مغایر با حقوق بین الملل قلمداد کنیم و به نظر می‌رسد که در این  مقطع زمانی اقدام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که می‌تواند در معرض چشم جهانیان موضوع عدم مشروعیت این تحریم‌های یک جانبه را مطرح کند و امیدوار باشیم دادگاه لاهه مهر تاییدی  بر غیرقانونی بودن وغیرمنصفانه بودن  این تحریم ها علیه ایران بزند.

وکیل همچنین گفت: ما روش‌ها و ظرفیت‌های حقوقی را به عنوان ظرفیت‌های منحصر به فرد نمی‌دانیم و لازم است که از همه ظرفیت‌های حقوقی استفاده کنیم.

وی افزود: باید اقداماتی که امریکا علیه ایران در توسل به این تحریم‌ها انجام می‌دهد را بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه می‌شود از ظرفیت دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا استفاده کرد؛ زیرا سابقه قبلی هم داشتیم و تحریم‌هایی که قبلا در دهه ۱۹۹۰ امریکا علیه ایران اعمال کرد، در دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا با شکایت ایران  مواجه شد. این پرونده بنا به دلایلی همچنان در جریان رسیدگی است و به نظر می رسد این مقطع زمانی هم  فرصت مناسبی است که از ظرفیت‌های آن دیوان داوری استفاده شود.

منبع:ایسنا

Print Friendly, PDF & Email