در پی اعلام اجرای آسفالت در محلات هدف باز آفرینی شهر بناب توسط رئیس اداره هماهنگی ستادهای بازآفرینی، سعیدی از اجرای آسفالت در محلات هدف شهر سراب با قیر رایگان تامین شده توسط اداره کل راه و شهرسازی خبر داد.

 سعیدی گفت تاکنون حواله ١۵٠ تن قیر رایگان برای آسفالت محله لاله قبا به شهرداری سراب تحویل گردیده است و تلاش می شود قیر لازم برای آسفالت کامل محله مذکور از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین گردد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email