به گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه ۱ تبریز، جعفر تقی زاده با بیان این مطلب اظهار کرد: طرح رنگ آمیزی دیوارهای بلاتکلیف و نازیبا یکی از اقدامات مهم در راستای زیباسازی و آرام سازی فضای بصری سطح منطقه است که در قالب اقدامات جدید این معاونت آغاز شده و دیوارهایی که تبلیغات نازیبا و مطالب مختلف بر روی آنها باعث آلودگی بصری شده، در این طرح قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: اصلاح و زیرسازی پیاده روها و کفسازی آنها نیز در چند مسیر مختلف در سطح حوزه آغاز شده است و در قالب چند اکیپ مختلف انجام می پذیرد که می توان به مسیرهای خیابان امام (ره)، ایده لو ، صدرالشعرا، عباسی و… اشاره کرد.

Print Friendly, PDF & Email