به گزارش شهریار به نقل از شهرداری منطقه ۶، نادر خیردوست افزود: عملیات جدول گذاری کوی صنعتی اطلس به اتمام رسید.
وی تصریح کرد: پروژه جدول گذاری کوی صنعتی اطلس به طول ۸۰۰ متر به منظور رفع مشکل انتقال آبهای سطحی و اصلاح روسازی آسفالت توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز انجام شد.
خیردوست همچنین افزود: در ادامه اجرای پروژه های عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز، عملیات جدولگذاری و احداث آبرو کوی صنعتی سولماز آغاز شد.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email