بدینوسیله به اطلاع اعضاء و مالکین محترم می رساند که دفتر مرکزی سازمان به محل خود ، واقع در چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتقال یافت و ضمنا” شماره تماس جدید ۳۶۵۹۸۳۰۰ از روز دوشنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۹۷ دایر خواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email