علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس

رئیس کمیته حقوقی، قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه در حال حاضر آمریکا با تحریم‌های گازانبری شرایط را برای ایران محدودتر کرده است، اما روابط مشتریان سنتی و برخی کشورهای اتحادیه اروپا با ما محفوظ است.

به گزارش ایسنا،علی ادیانی در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو در خصوص اقدامات ایران برای تحریم کره در صورت عدم خرید و تحریم نفت ایران اظهار کرد: قراردادهای نفتی بر مبنای زمان و شرایط خاص تنظیم می‌شود و این قراردادها نمی‌تواند مشمول طول زمان شوند.

وی در ادامه گفت: کشورهای مشتری و خریدار نفت ما در چارچوب منافع شخصی و با توجه به اینکه یکی از مولفه‌های خرید، قیمت است و این مسئله نیز متاثر از برخی فعل و انفعلات بین المللی و تجارت می‌باشد لذا شرایط آنها ممکن است تغییر پیدا کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس در ادامه تصریح کرد: ایران در سخت‌ترین شرایط تحریم برخی از مشتریان سنتی و ثابت را حفظ کرده، درست در زمانی که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها پایبند به تحریم‌های شورای امنیت بودند.

ادیانی در ادامه اظهار کرد: اگرچه در حال حاضر آمریکا شرایط گازانبری تحریم‌ها را محدودتر کرده است، اما برای ایران فضای بازی در سطح بین الملل وجود دارد؛ چراکه اتحادیه اروپا و روسیه به طور کامل موافق و همراه آمریکا نیستند و همچنین هند و چین از مشتریان سنتی نیز روابطشان با ما محفوظ است.

وی خاطر نشان کرد: در بین این کشورها تنها کره جنوبی قرارداد خرید نفت از ایران را تقریبا به صفر رسانده است، درعین حال به مقتضای افزایش قیمت صورت گرفته درآمدهای ارزی ما جایگزین شده و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

ادیانی در پاسخ به این سوال که شرایط قراردادها باید چگونه باشد تا کشورهای خریدار نفت در شرایط تحریم هم دارای الزام حقوقی و پایبند به این قراردادها باشند، توضیح داد: برخی کشورها این التزام و پایبندی حقوقی را دارند چراکه نوع قراردادهای منعقد شده نسبت به دیگر کشورها اثر حقوقی و مانایی بیشتری دارد.

وی در پایان‌گفت: نمی‌توان همه کشورها را ملزم کرد که در همه شرایط همراه باشند زیرا این کشورها نیز منافع شخصی خودشان را در نظر می گیرند و در تجارت سود دوجانبه را با رعایت سلسله مسائل حقوقی لحاظ می کنند.

منبع:ایسنا

Print Friendly, PDF & Email