در بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت اعلام شده است که: وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی میتواند پروانه اشتغال به کار فرد متخلف را حسب مورد فاقد اعتبار شناخته و یا اعتبار آن را معلق یا اساساً ابطال کند.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۱۵۰۷۹ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۴۲) قانون‌نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

در رابطه با اقدام اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بند ج ماده ۲۳ به صراحت این اختیار به وزیر راه و شهرسازی داده شده است:

ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الف ـ فوت دارنده «پروانه اشتغال»

ب ـ حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

ت ـ محکومیت قطعی، دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

ث ـ در صورتیکه دارنده «پروانه اشتغال» به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا «شواری انتظامی نظام مهندسی» محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.

ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.

چ ـ قطع عضویت از «نظام مهندسی استان» یا اخراج از آن.

ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره ـ‌ دارنده «پروانه اشتغال» در مدتی که «پروانه اشتغال» او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از «پروانه اشتغال» را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

 

 

Print Friendly, PDF & Email