بیمه مرکزی نرخ پایه سالیانه حق بیمه شخص ثالث برای انواع وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد تا بر اساس آن دارندگان وسایل نقلیه تا سقف سه میلیارد و ۸۰ میلیون ریال تحت پوشش تعهدات بدنی (دیه) و ۷۷ میلیون ریال تعهدات مالی قرار گیرند.

بر اساس جدول بیمه مرکزی که روز شنبه منتشر شد، در زمینه خودروهای شخصی نرخ حق بیمه از هشت میلیون ۳۶۰ میلیون ریال آغاز می شود تا ۱۳ میلیون و ۲۴ هزار ریال برای خودروهای شخصی بیش از چهار سیلندر ادامه می یابد.

البته مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری ۱۰ درصد و سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.

برای موتورسیکلت ها، رقم حق بیمه بین ۲ میلیون و ۷۶ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۹۹۶ هزار ریال تعیین شده که بسته به اینکه موتورسیکلت گازی باشد یا دنده ای سه چرخ یا سایدکار، رقم آن متفاوت است.

برای خودروهای بارکش بسته به ظرفیت بارگیری نرخ حق بیمه متغیر است که این میزان برای دارندگان بارکش هایی با بیش از ۲۰ تن بار، رقم ۲۴ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال حق بیمه درنظر گرفته شده که بیشترین میزان حق بیمه در این بخش به شمار می رود.

حق بیمه خودروهای کار اعم از کشاروزی، راهسازی، ساختمانی، حمل زباله و خیابان پاک کن ها مبلغ حق بیمه حداکثر ۹ میلیون و ۹۶۳ هزار ریال تعیین شده است؛ در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، ۵۰ درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، ۲۵ درصد حق بیمه به این رقم اضافه می شود.

همچنین درباره خودرهای اتوکار شامل استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس بسته به ظرفیت مسافران با احتساب راننده و کمک راننده حق بیمه حداکثر ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال خواهد بود و البته باید گفت که به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از ۶ نفر ۵۰ درصد تخفیف تعلق می گیرد.

نحوه اعمال سایر انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه به پوشش بیمه شخص ثالث تابع ضوابط اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث است.

با توجه به اینکه طبق قانون جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار گرفته است، اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای همه بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است.

اگر بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی را اقدام کنند.

بر اساس قانون به نرخ حق بیمه هر خودرو مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.

به گزارش ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اواخر اسفند ماه پارسال در بخشنامه ای مبلغ دیه ماه های غیرحرام در سال ۱۳۹۷ را ۲ میلیارد و ۳۱۰میلیون ریال اعلام کرد؛ نرخ پایه بیمه شخص ثالث بر اساس نرخ دیه هر ساله از سوی بیمه مرکزی تعیین و به شرکت های بیمه اعلام می شود.

منبع:نصر نیوز

Print Friendly, PDF & Email